[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> ( 13/มิ.ย./2562 )

     38/2562 กิจกรรมชุมชน การติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักศาสนา"หมู่บ้านศีล 5" ณ วัดหนองคอน  #12 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  206 ภาพ>>>
  
โดย admin_witthaya (VIEW : 438)
โดย admin_witthaya (VIEW : 436)
โดย admin_witthaya (VIEW : 422)
โดย admin_witthaya (VIEW : 434)
โดย admin_witthaya (VIEW : 443)
โดย admin_witthaya (VIEW : 411)
โดย admin_witthaya (VIEW : 408)
โดย admin_witthaya (VIEW : 425)
โดย admin_witthaya (VIEW : 418)
โดย admin_witthaya (VIEW : 427)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 10 รูปภาพ]
<< 1 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5