[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
41/2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 #14 ม.ย. 2561 ( 15/มิ.ย./2561 )
    41/2561 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 #14 ม.ย. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  283 ภาพ>>>
40/2561 โครงการ “ธรรมะสัญจร” #11 มิ.ย. 2561 ( 15/มิ.ย./2561 )
    40/2561  โครงการ ธรรมะสัญจร” เสริมสร้างไทยนิยม ยั่งยืน ฯ   #11 มิ.ย. 2561


<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  311 ภาพ>>>
39/2561 การพัฒนาค่าเป้าหมายและมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ #9 มิ.ย. 2561 ( 15/มิ.ย./2561 )
    39/2561  การพัฒนาค่าเป้าหมายและมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  #9 มิ.ย. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  120 ภาพ>>>
38/2561 การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ #7 พ.ค. 2561 ( 15/มิ.ย./2561 )
    38/2561 การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  #7 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  73 ภาพ>>>
37/2561 กิจกรรม การประกวดลำเซิ้งลุ่มน้ำโขง ในงานประกวดผ้าทอพื้นเมือง พานบายศรี และลำเซิ้งลุ่มน้ำโขง ณ สนามที่ว่าการ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย #30-31 พ.ค. 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    37/2561  กิจกรรม การประกวดลำเซิ้งลุ่มน้ำโขง ในงานประกวดผ้าทอพื้นเมือง พานบายศรี และลำเซิ้งลุ่มน้ำโขง ณ สนามที่ว่าการ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  #30-31 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  168 ภาพ>>>
36/2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา #28 พ.ค. 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    36/2561  กิจกรรมวันวิสาขบูชา  #28 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  187 ภาพ>>>
35/2561 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 #25 พ.ค. 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    35/2561  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  #25 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  271 ภาพ>>>
34/2561 มอบทุนมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.บึงกาฬ (2548) #23 พ.ค. 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    34/2561 มอบทุนมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จ.บึงกาฬ (2548)  #23 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  103 ภาพ>>>
33/2561 พิธีรับมอบกระเครื่องแบบนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร สภากาชาดจังหวัดหนองคาย ณ อ.รัตนวาปี #21 พ.ค. 2561 ( 1/มิ.ย./2561 )
    33/2561 พิธีรับมอบกระเครื่องแบบนักเรียน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร สภากาชาดจังหวัดหนองคาย ณ อ.รัตนวาปี  #21 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  33 ภาพ>>>
32/2561 งานเลี้ยงผูกแขนตัดผมไฟน้องตังตัง ลูกคุณครูเชษฐการ ไชยคำหาญ #15 พ.ค. 2561 ( 16/พ.ค./2561 )
    32/2561 งานเลี้ยงผูกแขนตัดผมไฟน้องตังตัง ลูกคุณครูเชษฐการ ไชยคำหาญ  #15 พ.ค. 2561

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  84 ภาพ>>>
กำลังแสดงหน้าที่ <- 17/39 -> [จำนวน 387 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5