[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
( 24/พ.ย./2562 )
    82/2562  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  #20 พ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  322 ภาพ>>>
( 18/พ.ย./2562 )
    81/2562 กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562  #5-22 พฤศจิกายน 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  300 ภาพ>>>
( 31/ต.ค./2562 )
    80/2562 ประชุมเปิดภาคเรียน+วีดิโอคอนเฟอเรนซ์  #28 ต.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  30 ภาพ>>>
( 31/ต.ค./2562 )
    79/2562 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9  #13 ตุลาคม 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  56 ภาพ>>>
( 31/ต.ค./2562 )
    78/2562 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผอ.สพม.เขต 21 พบปะเพื่อนครูและมอบนโยบายก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  #8 ตุลาคม 2562  

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  97 ภาพ>>>
( 31/ต.ค./2562 )
    77/2562  กิจกรรมพัฒนาเขตพื้นที่รองรับเทศกาลวันออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม #7 ตุลาคม 2562 

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  183 ภาพ>>>
( 31/ต.ค./2562 )
    74/2562  งานมุฑิตาจิต รองศิริรัตน์  เพ็งธรรม #25 ก.ย. 2562
<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  159 ภาพ>>>

76/2562 งานเกษียณอายุราชการ  รองศิริรัตน์ เพ็งธรรม / ยายมะลิ ระย้าจันทร์ #30 ก.ย. 2562
<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  498 ภาพ>>>
( 31/ต.ค./2562 )
    71/2562  การประชุม "การแก้ปัญหาผลการเรียนนักเรียนที่คาดว่า จะติด 0 ร มส." ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  #16 กันยายน 2562 

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  33 ภาพ>>>
( 9/ก.ย./2562 )
    69/2562  ตรวจสอบภายในและติดตาม การเงิน บัญชี พัสดุ  #9 ก.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  42 ภาพ>>>
( 9/ก.ย./2562 )
    68/2562  โครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแนวทางป้องกันอัคคีภัย  #6 ก.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  357 ภาพ>>>
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/39 -> [จำนวน 387 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5