[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
( 4/ส.ค./2562 )
    57/2562  โครงการเหงือกสะอาด ฟันแข็งแรง  #15 ก.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  115 ภาพ>>>
( 4/ส.ค./2562 )
    

56/2562  กิจกรรมตักบาตรฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  #15 ก.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  217 ภาพ>>>

( 13/ก.ค./2562 )
    55/2562  โครงการอบรมเยาวชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2562 กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย  #12 ก.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  199 ภาพ>>>
( 13/ก.ค./2562 )
    51/2562 การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  #8 ก.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  143 ภาพ>>>
( 6/ก.ค./2562 )
    

50/2562 การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  และการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ประจำปีการศึกษา 2562  #6 ก.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  249 ภาพ>>>

( 3/ก.ค./2562 )
    49/2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ เยาวชนตำบลโพนแพง  #3 ก.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  329 ภาพ>>>
( 26/มิ.ย./2562 )
    48/2562  กิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ เชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย ปีการศึกษา 2562  #26 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  223 ภาพ>>>
( 26/มิ.ย./2562 )
    47/2562  ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  #26 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  94 ภาพ>>>
( 26/มิ.ย./2562 )
    46/2562  ร่วมงานสวดอภิธรรม คุณตาเถิง จำปากุล (พ่อคุณครูชาคายัน จำปากุล)  #25 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  73 ภาพ>>>
( 22/มิ.ย./2562 )
    45/2562 โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  #20-22 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  1313 ภาพ>>>
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/39 -> [จำนวน 387 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5