[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.หนองคาย โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ขอเชิญร่วมกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาประชาบดีพิทยาคม 2566 กิจกรรมคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าประชาบดีฯ ช่วงเดือนเมษายน 2566
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร


งานระบบ SGS


การพยากรณ์อาการ
ฝากข้อความ
  • Bb: เข้าดูผลการเรียนนักเรียนยังไงคะ
  • ุ้ผู้ปกครอง: ขอบคุณครูที่ปรึกษาที่ช่วยติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าโรงเรียนและแจ้งให้ทราบ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

  
ประวัติโรงเรียน  
 

     ประวัติความเป็นของโรงเรียน

 
ที่ตั้ง
               โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๗  หมู่ที่ ๑๓  ถนนชยางค์กูล  ตำบลโพนแพง  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย   มีพื้นที่ ๕๕  ไร่    อยู่ห่างจาก จังหวัดหนองคายเป็นระยะทางประมาณ  ๘๐  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้         
                      ทิศเหนือ         จรดกับแม่น้ำโขง
                      ทิศใต้             จรดทางหลวงแผ่นดิน สาย  ๒๑๒
                      ทิศตะวันออก   จรดกับวัดเปงจานเหนือ(เขตตำบลบ้านต้อน)
                      ทิศตะวันตก     จรดกับโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน(เขตดำบลโพนแพง)

 
ความเป็นมา
 
                 ชื่อ “โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม”  มีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของกรมประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นรูปพระประชาบดี หมายถึง  เทพเจ้าที่เป็นผู้ให้  เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกหมู่เหล่า  ประเด็นสำคัญก็เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานราชการของกรมประชาสงเคราะห์ “นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย” ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๖๘”  ที่บริจาคที่ดินพร้อมกับสร้างอาคารหลังแรก จึงได้นำชื่อตราสัญลักษณ์ พระประชาบดีมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 
               
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖  นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านเปงจาน กำนันตำบลโพนแพง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นในเขตตำบลโพนแพงและตำบลใกล้เคียง โดยนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย ยกที่ดิน จำนวน ๕๕ ไร่ เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นมา  ทั้งนี้โดยการประสานงานทุกฝ่ายโดยมีอาจารย์สำรอง  ผาลี และอาจารย์ไชยวิช. ศรีมังคละ ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  เป็นผู้บุกเบิกในการก่อตั้งโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมขึ้นมาและยังเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยในขณะนั้น นอกจากทางนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยได้บริจาคที่ดินแล้วยังพร้อมด้วยกับชาวบ้านเปงจาน ส้รางอาคารไม้หลังแรกให้ จำนวน ๑ หลัง  หลังจากที่ได้เริ่มสร้างอาคาร  ในการศึกษา ๒๕๑๗ จึงได้ดำเนินรับสมัครนักเรียนรุ่นแรก เข้าศึกษา ซึ่งขณะนั้นได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย  และเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๗ ณ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม. ภายใต้การดูแลและรักษาการของ อาจารย์สำรอง ผาลี  และอาจารย์ไชยวิช ศรีมังคละ ครูผู้สอน 

               เมื่อปีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๑๘  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้ง “โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม”  เมื่อวันที่ ๑๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘  ให้เป็นเอกเทศในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำตำบลแห่งแรกของจังหวัดหนองคาย  และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย ที่ติดกับแม่น้ำโขง  ในปีการศึกษา ๒๕๓๒ โรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการ คอมต.สศ. รุ่นที่ ๒  และโครงการ มพชส. รุ่นที่ ๑    ในปีการศึกษา  ๒๕๓๘  ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

                ๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
                     ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๗ หมู่ที่ ๑๓  ตำบลโดนแพง  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 
                     รหัสไปรษณีย์ ๔๓๑๒๐
                     เนื้อที่ ๕๕ ไร่
                     โทรศัพท์ ๐-๔๒๐๑-๐๙๐  โทรสาร ๐-๔๒๐๑-๐๙๐
                     Website: www.pcp.ac.th
              ๒ เปิดสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
              ๓ เขตพื้นที่บริการการศึกษา โรงเรียนในเขต อำเภอรัตนวาปี
              ๔ เอกลักษณ์ของโรงเรียน
                     ๔.๑ ปรัชญาโรงเรียน
                                             “ทนฺโต  เสฎฺโฐ  มนุสฺเสสุ”
                                   ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้ เป็นผู้ประเสริฐสุด
                     ๔.๒ ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
                                      
                            ก. รูปจั่วสามมุข หมายถึง คุณธรรม  ความรู้  ความสุข
                                 “คุณธรรมนำความรู้คู่ความสุข”
                            ข. หลักศิลาจาลึก (ใบเสมาจาลึกประวัติศาสตร์ความเป็นมาเมืองเปงจานนคร)
                                 “ศาลหลวงพ่อเปงจาน”
                            ค. ช่อชัยพฤกษ์  หมายถึง เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ นำมาซึ่งชัยชนะทั้งหลายทั้งปวง
                    ๔.๓ สีประจำโรงเรียน  “แสด - ดำ”
                                 
สีแสด  หมายถึง  ความกล้าหาญที่จะคิดสร้างสรรค์นสิ่งที่ดีงาม  และถูกต้อง  กล้าคิดกล้าทำอย่างมีเหตุผล
                                 
สีดำ    หมายถึง  ความมีพลัง มีอำนาจ  การมีสติ สุขุม เยือกเย็น 
                    ๔.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน : “ยิ้มไหว้  ทักทายเป็น”