ชื่อ - นามสกุล :นายวิทยา มูลเมือง
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งาน ICT/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :042019090
Email :bomnavy@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ