ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนา พฤกษชาติ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :117 ม.13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
Telephone :
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน