ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันทิกา กันหาลา
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :งานทุนการศึกษา/ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :0935307663
Email :nunti.nuntiga@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :