ชื่อ - นามสกุล :นายภูมินทร์ คำอ้อ
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ
ที่อยู่ :117 ม.13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย
Telephone :
Email :pcppit@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป