[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
( 15/ก.พ./2562 )
    13/2562  การปัจฉิมนิเทศและแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561  #15 ก.พ. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  494 ภาพ>>>
( 15/ก.พ./2562 )
    12/2562  การต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ  สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู สพม.เขต ๒๕ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21  #14 ก.พ. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด 159 ภาพ>>>
( 8/ก.พ./2562 )
    11/2562 โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม "ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม (สหวิทยาเขตเบญจพิทย์)  #7-9 ก.พ. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด 1,357 ภาพ>>>
( 8/ก.พ./2562 )
    10/2562  เวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สหวิทยาเขตเบญจพิทย์  ณ หอประชุมโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม  #4 ก.พ. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  296 ภาพ>>>
( 1/ก.พ./2562 )
    8/2562  กิจกรรมค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์  #25 ม.ค. 2562

<<<คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด  384 ภาพ>>>
( 1/ก.พ./2562 )
    6/2562 พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561  #23 ม.ค. 2562

<<<คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด  159 ภาพ>>>
( 1/ก.พ./2562 )
    7/2562  กิจกรรมเข้าเขตพื้นที่ภาคเรียนที่ 2/2562

<<<คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งมด  117 ภาพ>>>
( 1/ก.พ./2562 )
    5/2562 โครงการติวโอเน็ตยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561  #23 ม.ค. 2562

<<<คลิ๊กเพื่อดูภาพทั้งหมด  198 ภาพ>>>
( 18/ม.ค./2562 )
    4/2562 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.4@ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย #13-15 ม.ค. 62

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  765 ภาพ>>>
( 18/ม.ค./2562 )
    3/2562  อบจ.หนองคาย ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคาย  #7 ม.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  55 ภาพ>>>
กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/39 -> [จำนวน 387 อัลบัม]
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5