[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
( 15/พ.ค./2562 )
    24/2562  การประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562  #25 มี.ค. 62

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  34 ภาพ>>>
( 13/มี.ค./2562 )
    23/2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน CCT "ทักษะอาชีพทางคหกรรมและเกษตรกรรม"  #13 มี.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  910 ภาพ>>>
( 13/มี.ค./2562 )
    22/2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียน CCT "เรียนรู้ทักษะชีวิต เพศศึกษาต่อต้านยาเสพติด"  #12 มี.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  687 ภาพ>>>
( 13/มี.ค./2562 )
    20/2562 งานเลี้ยงรับส่งบุคลากร ผอ.นวลปรางค์ ครูสราภรณ์ ครูนันทิกา  #8 มี.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  210 ภาพ>>>
( 13/มี.ค./2562 )
    18/2562  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  #6 มี.ค. 62

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  20 ภาพ>>>
( 13/มี.ค./2562 )
    21/2562 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  #5 มี.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  19 ภาพ>>>
( 13/มี.ค./2562 )
    

17/2562 พิธีกล่าวอำลาและส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ ผอ.นวลปรางค์ หลักมี โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สพป.นค. 2


<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  171 ภาพ>>>

( 13/มี.ค./2562 )
    16/2562 โครงการเตรียมความพร้อมสู่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561  #28 กุมภาพันธ์ 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด 114 ภาพ>>>
( 18/ก.พ./2562 )
    15/2562  กิจกรรมวันมาฆบูชา และ จิตอาสา ณวัดเปงจานเหนือ&เปงจานใต้  #18 ก.พ. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  277 ภาพ>>>
( 18/ก.พ./2562 )
    14/2562 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ)  #18 ก.พ. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  66 ภาพ>>>
กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/39 -> [จำนวน 387 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5