[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลบุคลากร

  ข้อมูลนักเรียน DMC

ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง B-obec

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลครุภัณฑ์ M-obec

เขตพื้นที่บริการ

สารสนเทศวิชาการ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  การบริหารจัดการหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การวัดและประเมินคุณลักษณะฯ

การแก้ไข 0 , ร , มส

สถิติจำนวนบุคลากรSGS

สถิติจำนวนนักเรียนSGS

สารสนเทศงบประมาณ
แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณW
  แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์W
แบบประมาณการซื้อวัสดุอุปกรณ์

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
( 22/มิ.ย./2562 )
    44/2562  มอบเกียรติบัตร+รางวัล ปีการศึกษา 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  60 ภาพ>>>
( 22/มิ.ย./2562 )
    43/2562 เคารพธงชาติ ปีการศึกษา 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  46 ภาพ>>>
( 22/มิ.ย./2562 )
    42/2562  ประชุมครู ปีการศึกษา 2562

<<<ดูภาพทั้งหมด  56 ภาพ>>>
( 22/มิ.ย./2562 )
    41/2562  กิจกรรม กำจัดยุงลาย / Big Cleaning โรงอาหาร  เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน  #14 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  86 ภาพ>>>
( 13/มิ.ย./2562 )
    40/2562 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  #13 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  184 ภาพ>>>
( 13/มิ.ย./2562 )
    39/2562 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562  #13 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  446 ภาพ>>>
( 13/มิ.ย./2562 )
    38/2562 กิจกรรมชุมชน การติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักศาสนา"หมู่บ้านศีล 5" ณ วัดหนองคอน  #12 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  206 ภาพ>>>
( 13/มิ.ย./2562 )
    37/2562  กิจกรรมชุมชนโครงกราฝึกอบรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดหนองคอน #10 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  62 ภาพ>>>
( 5/มิ.ย./2562 )
    36/2562 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  #3 มิ.ย. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  92 ภาพ>>>
( 5/มิ.ย./2562 )
    35/2562 พิธีมอบทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รุ่น 20, 22  #31 พ.ค. 2562

<<<คลิ๊กดูภาพทั้งหมด  40 ภาพ>>>
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/39 -> [จำนวน 387 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5